ІV Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю, 25–27 вересня 2013 PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
П'ятниця, 22 березня 2013, 16:22

ІV Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю,  25–27 вересня 2013. Інформуємо Вас, що з 25 по 27 вересня 2013 р. в місті Вінниці буде проведений “ІV Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю”. Організатори запрошують учених, інженерів, спеціалістів-екологів державних управлінь, студентів, аспірантів, експертів, бізнесменів взяти участь у з’їзді.

Запрошення для учасників з'їзду

Інформація по поселенню учасників ІV Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю

Шановні учасники з’їзду! Просимо подавати Ваші пропозиції та рекомендації до проекту резолюції, яка буде обговорена і прийнята на заключному пленарному засіданні 27 вересня і направлена у відповідні органи державної влади для реагування.

Графік роботи вінницького фонтану Рошен

Терміни подання заявки, текстів доповідей, актів експертизи, копії платіжного доручення про сплату оргвнеску продовжено до 30.06.2013

Повідомлення про прийняття доповіді та запрошення на з’їзд  до 31.07.2013

Детальну інформацію можна отримати на наших web-сайтах:

http://ineek.vntu.edu.ua

http://eeb.vntu.edu.ua

 

ОРГАНІЗАТОРИ З’ЇЗДУ

 

• Міністерство освіти і науки України

• Міністерство екології та природних ресурсів України

• Вінницький національний технічний університет

• Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління

• Національний технічний університет України “КПІ”

• Національний університет “Львівська політехніка”

• Національний університет біоресурсів та природокористування України

• Одеський державний екологічний університет

• Чорноморський державний університет імені Петра Могили

• Міжнародна академія наук екології та безпеки життєдіяльності

• Вінницька обласна державна адміністрація

• Вінницька обласна рада

• Вінницька міська рада

• Держуправління екології та природних ресурсів у Вінницькій області

• Державна екологічна інспекція у Вінницькій області

• Басейнове управління водними ресурсами річки Південний Буг

• Міжнародна громадська організація “Україна – Польща – Німеччина”

• Міжнародний союз охорони природи (IUCN)

• Forschungszentrum Jülich GmbH in der Helmholtz-Gemeinschaft

• Akaki Tsereteli State University

 

 

ПРОБЛЕМАТИКА (СЕКЦІЇ)
1. Техногенно-екологічна безпека України і прогнозування ризиків у природокористуванні.
2. Моніторинг довкілля та сучасні геоінформаційні системи і технології.
3. Інтегроване управління водними ресурсами.
4. Сучасні екотехнології водоочищення та водопідготовки.
5. Сучасні технології переробки та утилізації промислових, побутових та інших відходів.
6. Раціональне використання природних ресурсів, збереження та відтворення екосистем і екомережі.
7. Ресурсоенергозберігаючі екотехнології.
8. Альтернативні (відновлювальні) джерела енергії.
9. Проблеми агроекології та радіоекології і шляхи їх вирішення.
10. Проблеми екологічної освіти і науки, виховання та культури.
11. Прилади та методи контролю речовин, матеріалів, виробів і навколишнього середовища.
12. Хімія довкілля та екотоксикологія.
13. Проблеми змін клімату та біосфери.
14. Екологія людини та екотрофологія.
15. Екологічні, економічні та соціальні проблеми сталого розвитку.
16. Інноваційно-інвестиційні проекти з екологічних проблем України.
17. Регіональна екополітика і екологічні проблеми Поділля.

НАУКОВО-ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Голова

Грабко В.В., д.т.н., професор, ректор Вінницького національного технічного університету
Президія
Татусяк С.П., Голова Вінницької обласної ради
Бондар О.І., д.б.н., професор, член-кореспондент НААНУ, ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України
Заступник голови
Петрук В.Г., експерт ЄС з організації інтегрованого управління та поводження з відходами, д.т.н., проф. (Україна, Вінниця)

Члени комітету:

Адаменко О.М., д.г.-м.н., проф. (Україна, Івано-Франківськ)

Адаменко Я.О., д.т.н., проф. (Україна, Івано-Франківськ)

Азаров С.І., д.т.н., проф. (Україна, Київ)

Астрелін І.М., д.т.н., проф. (Україна, Київ)

Білявський Г.О., д.г.-м.н., проф. (Україна, Київ)

Ващенко В.М., д.ф.-м..н., проф. (Україна, Київ)

Волох А.М., д.б.н., проф. (Україна, Мелітополь)

Гомеля М.Д., д.т.н., проф. (Україна, Київ)

Горова А.І., д.б.н., проф. (Україна, Дніпропетровськ)

Гудков І.М., акад. НААНУ, д.б.н., проф. (Україна, Київ)

Димань Т.М., д.с.-г.н., проф. (Україна, Біла Церква)

Запорожець О.І., д.т.н., проф. (Україна, Київ)

Ісаєнко В.М., д.б.н., проф. (Україна, Київ)

Клименко М.О., д.с.-г.н., проф. (Україна, Рівне)

Крайнов І.П., д.т.н., проф. (Україна, Київ)

Кучерявий В.П., д.б.н., проф. (Україна, Львів)

Лико Д.В., д.с.-г.н., проф. (Україна, Рівне)

Лисиченко Г.В., д.т.н., проф., член-кор. НАНУ (Україна, Київ)

Мальований М.С., д.т.н., проф. (Україна, Львів)

Масікевич Ю.Г., д.б.н., проф. (Україна, Чернівці)

Мітрясова О.П., д.пед.н., проф. (Україна, Миколаїв)

Патика В.П., акад. НААНУ, д.б.н., проф. (Україна, Київ)

Пилипенко Ю.В., д.с-г.н., проф. (Україна, Херсон)

Погребенник В.Д., д.т.н., проф. (Україна, Львів)

Рідей Н.М., д.пед.н., проф. (Україна, Київ)

Рильський О.Ф., д.б.н., проф. (Україна, Запоріжжя)

Рудько Г.І., д.г.-м.н., д.г.н., д.т.н., проф. (Україна, Київ)

Сафранов Т.А., д.г.-м.н., проф. (Україна, Одеса)

Степаненко С.М., д.ф.-м.н., проф. (Україна, Одеса)

Стольберг Ф.В., д.т.н., проф. (Україна, Харків)

Франчук Г.М., д.т.н., проф. (Україна, Київ)

Чундак С.Ю., д.х.н., проф. (Україна, Ужгород)

Шапар А.Г.,чл.-кор. НАНУ, д.т.н., проф. (Україна, Дніпропетровськ)

Шапорев В.П., д.т.н., проф. (Україна, Харків)

Шмандій В.М., д.т.н., проф. (Україна, Кременчук)

Шматков Г.Г., д.б.н., проф. (Україна, Дніпропетровськ)

Гриневич В.І., д.х.н., проф. (Російська Федерація, Іваново)

Іванов А.П., д.ф.-м.н., проф. (Республіка Бєларусь, Мінськ)

Aurel Lozan, Ph.D.  (Moldova, Chisinau)

Vіctor Kopetsky, Ph.D.  (Canada, Toronto)

Edward Zvenygorodsky, Ph.D.  (Canada, Toronto)

Vasyl Kravets, Ph.D.  (GB, Manchester)

Robert Gould, Ph.D. (France, Guyancourt)

Merab Baratashvili, D.Sc.Eng., Prof. (Грузія, Кутаїсі)

Jacek Łuczak, prof. eng. (Polska, Poznan)

Myroslav Zoriy, Dr. rer. nat (Germany, Jülich)

 


ОРГКОМІТЕТ
Голова Павлов С.В., д.т.н., проф., проректор з наукової роботи

Заступники голови
Петрук В.Г., д.т.н., проф., зав. каф., директор Інституту екології та екологічної кібернетики ВНТУ
Мокін В.Б., д.т.н., проф., зав. каф., директор Інституту магістратури, аспірантури та докторантури ВНТУ
Ранський А.П., д.х.н., проф., зав. каф., заступник директора з наукової роботи та міжнародного співробітництва ІнЕЕК ВНТУ

Члени оргкомітету
Богачук В.В., к.т.н., доц., начальник науково-дослідної частини ВНТУ
Крисько В.Г., начальник Держуправління охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області
Дубовий Ю.В., начальник Державної екологічної інспекції у Вінницькій області
Корольчук І.Є., начальник управління комунгоспу та благоустрою Вінницької міської ради
Тимошенко Н.І., Інститут інформаційних технологій та змісту освіти МОНУ
(Україна, Київ)
Якубович Г.А., начальник управління економіки і інвестицій Вінницької міськради
Мережко В.М., начальник відділу  зовнішніх зв’язків та промоції Вінницької обласної ради, директор координаційного центру Єврорегіон «Дністер»
Гаврилов О.В., депутат Вінницької обласної ради, голова Вінницького обласного відділення міжнародного товариства «Україна-Польща-Німеччина»

МОВИ

Робочі мови з’їзду – українська, російська, англійська.


РОБОТА СЕКЦІЙ
Секції будуть працювати на базі Вінницького національного технічного університету.

ВАЖЛИВІ ДАТИ
Подання заявки, текстів доповідей,
актів експертизи, копії платіжного
доручення про сплату оргвнеску                     до 30.06.2013
Повідомлення про прийняття доповіді
та запрошення на з’їзд                                      до 31.07.2013
Початок реєстрації                                            25.09.2013
Відкриття з’їзду                                                 26.09.2013

ОРГВНЕСОК

Оргвнесок сплачується в національній валюті України в розмірі 250 грн.
Для студентів та аспірантів участь у з’їзді 150 грн.
Заочна участь у з’їзді 150 грн (збірник надсилається поштою за кошти учасників).
Оргвнесок за одну роботу включає:
- реєстрацію;
- публікацію до початку роботи з’їзду збірника доповідей
та буклета з програмою з’їзду;
- чайно-кавові перерви;
- презентацію;
- інформаційно-консультативні послуги.
Оргвнесок не враховує плату за проживання та харчування.

ВНТУ, код 02070693,
р/р 31252272210169
ГУДКУ у Вінницькій області МФО 802015
з поміткою «ЕКОЛОГІЯ-20
13» без ПДВ

Оргвнесок іноземних громадян сплачується у розмірі 100 доларів США переказом на рахунок
Deutsche Bank Trust Company Americas
NEW YORK
SWIFT BKTRUS33
UKRSOTSBANK
KIEV, Vinnytsya department
SWIFT UKRSUAUX
Vinnytsia National Technical University
acc. 25306000000003 with note  «ECOLOGY – 201

або

BANK OF NEW YORK
NEW YORK
SWIFT IRVTUS3N
UKRSOTSBANK
KIEV, Vinnytsya department
SWIFT UKRSUAUX
Vinnytsia National Technical University
acc. 25306000000003 with note  «ECOLOGY – 201

Рахунок для безповоротної фінансової допомоги
ВНТУ, код 02070693,
р/р 31254276220432

ГУДКУ у Вінницькій області МФО 802015
з поміткою «ЕКОЛОГІЯ-20
13» без ПДВ (безповоротна фінансова допомога)

Рахунок для сум за дорученнями
ВНТУ, код 02070693,
р/р 31253277220432

ГУДКУ у Вінницькій області МФО 802015
з поміткою «ЕКОЛОГІЯ-20
13» без ПДВ (суми за дорученнями)

МАТЕРІАЛИ З’ЇЗДУ
Матеріали доповідей, виголошені на з’їзді та рекомендовані науково-програмним комітетом, будуть, крім збірника доповідей, також опубліковані спеціальними випусками журналів “Вісник Вінницького політехнічного інституту” (внесений до міжнародної наукометричної бази РІНЦ), “Оптоелектронні інформаційно-енергетичні технології”, “Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія”, включених до переліку ВАК України (після коригування та за додаткову оплату відповідно вимог журналів).

КУЛЬТУРНА ПРОГРАМА

Для учасників з’їзду передбачене ознайомлення з історичними та культурними пам'ятками
Вінниці, зокрема, Національним музеєм-усипальницею всесвітньо відомого хірурга Миколи Пирогова, екскурсія по річці Південний Буг на теплоході “Ляля Ратушна”, ставки «Вервольф», зоопарку, фонтану «ROSHEN».

Дане повідомлення не є підставою для участі у роботі з’їзду.

Технічно-редакційна група інституту екології та екологічної кібернетики

Кватернюк С.М., Петрук Р.В., Васильківський І.В.,  Іщенко В.А., Турчик П.М. (каф. ЕЕБ),
Ящолт А.Р., Крижановський Є.М., Скорина Л.М. (каф. КЕЕМІГ), 
Гордієнко О.А., Тітов Т.С., Панченко Т.І. (каф. ХБЖД)

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТІВ ДОПОВІДЕЙ


Матеріали можуть бути підготовлені українською, російською або англійською мовами. Текст необхідно готувати в редакторі Microsoft Word 97/2000/ХР/2003.
Необхідно надіслати:
1. Текст доповіді (3 повні сторінки) подається у вигляді doc-файлу, а також надрукований з одного боку аркушів білого паперу формату А4. Він повинен містити: коротку характеристику загальної проблеми та актуальності нерозв’язаних задач з обов’язковими посиланнями на літературні джерела; формулювання задачі, що розглядається; характеристику методу розв’язання задачі; отримані результати; висновки; список літературних джерел. Текст доповіді повинен містити оригінальне вирішення конкретної екологічної проблеми.
• Всі поля сторінки – 2,3 см. Сторінка – А4, книжна.
Шрифт: Times New Roman Cyr, 11 pt, міжрядковий інтервал - одинарний.
Формули: 11 (Σ-12, табл. - 9pt), subscript/superscript - 8pt (Σ-11, табл. - 7pt), sub-subscript/ superscript - 6pt (Σ-8, табл. - 5pt), symbol - 10 pt. Вставляються по центру.
Рисунки: вставляти таким чином: скопіювати в буфер, далі вибрати “Правка”, “Специальная вставка” и вибрати “Рисунок”; підпис рисунка 9 pt: рис. 1а; рис. 2а, б. Вставляються у текст по центру.
• Порядок розміщення матеріалу:
УДК: зліва в верхньому рядку ставиться 11pt;
Автори: пропустивши рядок, друкуються великими літерами ініціали і прізвища співавторів, країна й місто (в дужках); bold (12pt);
Назва доповіді: у наступному рядку посередині великими літерами,
bold (напівжирний 12pt), інтервал перед і після 6pt;
Текст доповіді: з наступного рядка з абзацу 11pt;
в кінці доповіді – прізвище, ім’я та по батькові , науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (повністю), телефон, електронна пошта, ICQ чи Skype  кожного автора;
Анотації трьома мовами (українська, російська, англійська) обсягом до 75 слів, включаючи назву та прізвища авторів, 5-7 ключових слів, УДК.
2. Авторську довідку про можливість опублікування.
3. Копію платіжного доручення про сплату оргвнеску.
4. Заявку учасника.

Надсилайте матеріали у електронному вигляді за адресою:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
тема листа: ECOLOGY-2013

та по пошті за адресою:
21021, Вінниця, Хмельницьке шосе, 95
Вінницький національний технічний університет,
інститут екології та екологічної кібернетики ,
Петруку В.Г.
обов’язково з приміткою:
«ЕКОЛОГІЯ-2013»

Термін подачі матеріалів до 10 червня 2013 р.

Довідки за телефоном:
0432-598443 (каф.),
0432-598442 (каб.)
Факс: 0432-43-80-96 
http://vkontakte.ru/club22134503
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_123029861094758

 

ЗАЯВКА УЧАСНИКА

УВАГА! Подається у електронному вигляді для кожного автора доповіді.

Я бажаю взяти участь в роботі з’їзду
“ІV ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З’ЇЗД ЕКОЛОГІВ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ”

Прізвище

 

Ім'я

 

По батькові

 

Науковий ступінь

 

Вчене звання

 

Посада

 

Підрозділ

 

Організація

 

 

 

Службова адреса

 

 

 

Телефон

 

Факс

 

E-mail

 

Домашня адреса

 

 

 

Телефон

 

Дата

 

Я планую:


• виступити з секційною доповіддю

 

• представити доповідь на стенді

 

• взяти участь як слухач

 

• заочна участь

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОПОВІДЬ:


Автор 1:

Автор 2:

Автор 3:

Назва доповіді

№ секції, на якій автор бажає доповідати

(підкреслити, хто з авторів буде доповідати)

Останнє оновлення на Вівторок, 20 жовтня 2015, 10:18