Є перші 500 наукових та навчально-методичних праць професора Петрука В.Г.! Друк
Написав Administrator   
Понеділок, 31 жовтня 2016, 11:21

Початок цього 2016-2017 навчального року увінчався тим, що список наукових та навчально-методичних праць д.т.н., професора, Заслуженого природоохоронця України, директора ІнЕБМД Петрука В.Г. почав відлік другої півтисячі  робіт.

 

Це можна побачити на його персональній сторінці. Зрозуміло, що не кількістю славен вчений, а якістю цих робіт, їх науковою та практичною цінністю. Якщо оцінювати наукові праці Василя Григоровича, то можна констатувати і те, і інше. При цьому, зі списку робіт, у яких він є безпосереднім автором і співавтором , нараховуються 33 патенти на винахід та корисну модель України, а також авторських свідоцтв СРСР та декількох зарубіжних патентів, двох підручників, 15 монографій, п’яти збірників наукових праць всеукраїнських з’їздів екологів з міжнародною участю, які організовував і безпосередньо редагував Василь Григорович, 12 навчально-методичних посібників, близько 300 наукових статей у журналах з високим імпакт-фактором, а також 13 статей у науково-метричній базі SCOPUS. При цьому значна частина наукових праць, особливо за останні роки, видрукувана у закордонних виданнях. Аналіз цих робіт свідчить про досить широкі наукові інтереси професора Петрука, їх глибоку фундаментальність та значущість для науки і практики. Це, перш за все, спектрофотометрія, та прилади біомедичної діагностики і екологічного контролю, новітні технології знешкодження та переробки токсичних речовин, а також утилізації промислових та побутових відходів, екологічна безпека та управління ризиками про переробці та транспортуванні небезпечних відходів, моніторинг різних екосистем, у тому числі і теріофауни України, дослідження якості питної та поверхневих вод за змінами фітопланктону і вищих водних рослин та інші наукові напрямки.
Професор Петрук В.Г. є надзвичайно вимогливим, але, водночас,  і доброзичливим науковим керівником. Його неймовірна активність, талант великого організатора, його освіченість у всіх сферах людського буття, конструктивність його дій і мислення і є тією запорукою, яка об’єднує колектив кафедри, інституту, однодумців, докторантів та аспірантів, що спонукає їх до активної наукової роботи та навчально-методичної діяльності.

З переліку робіт в абсолютній їх більшості Василь Григорович є ідейним натхненником і жодна наукова праця не може побачити світ до тих пір, поки він її ретельно не відредагує. При цьому декілька минулих років зусилля професора Петрука В.Г. та його колег-науковців спрямовані в значній мірі на публікації фундаментальних та прикладних результатів досліджень у журналах з високим імпакт-фактором не тільки вітчизняних, але здебільшого у закордонних виданнях.


Треба з гордістю зазначити, що під мудрим науковим керівництвом професора Петрука В.Г. захистилось 7 кандидатів технічних наук, ще декілька аспірантів підготували до захисту свої дисертаційні роботи, а аспірантка Трач І.А. та здобувачі  Кватернюк О.Є. і Крикливий Р.Д. уже подали свої роботи до захисту  у відповідні спеціалізовані вчені ради. Активно виконує свої дослідження і докторант Василя Григоровича Кватернюк С.М. Сподіваємось на успішні їх захисти незабаром.


Не можна не помітити у списку робіт безліч звітів про  успішно виконані держ- та госптематики, міжнародні проекти тощо. А їх уже далеко понад 20, що принесло до казни університету  не один мільйон гривень надходжень. Особливо при цьому треба зазначити міжнародні україно-білоруські проекти, які з 2005 року виконуються на кафедрі ЕЕБ під керівництвом В.Г. Петрука за замовленням державного фонду фундаментальних досліджень МОНУ та колишнього комітету з науки і технологій.


До речі, перша науково-методична праця  Василя Григоровича побачила світ у далекому 1984 році. Це методична розробка з хімічної кінетики і рівноваги для студентів енергетичного інституту, у якому тоді працював на кафедрі хімії молодий асистент Петрук В.Г. А перші наукові праці почали виходити з 1986 року, коли Василь Григорович працював на кафедрі фізики Вінницького педагогічного інституту. З того часу пройшло понад 30 років. Однак Василь Григорович не збавляє обертів, а рухається впевнено зі своїми однодумцями вперед на благо вітчизняної освіти і науки, у першу чергу, її молодої генерації – студентів, магістрантів, аспірантів та докторантів.

Додаємо, що окрім наукових праць, у Василя Григоровича відкрився новий багатогранний талант, коли він видав  свою літературно-художню  працю «Любіть Україну» (автобіографічна повість або філософія життя), у якій він відкрився читачеві як полум’яний патріот своєї батьківщини, відданий син свого народу, якого болить і несправедливість, і облите багрянцем крові історичне минуле, воєнно-трагічне сучасне, так хоч і світлі, але надзвичайно складні перспективи матінки-України. Її теж варто прочитати молодому поколінню. Вона виставлена на персональній сторінці і на сторінці Facebook.
А зовсім недавно за редакцією Петрука В.Г. та Сталдера Ф. у творчому колективі з’явилася монографія англійською мовою по європейському досвіду інтегрованого управління та поводження з відходами.
При  цьому, крім щасливого майбуття для України і всіх нас, професор Петрук  мріє про чисте довкілля, про мирне небо над всіма землянами.  Тому  і докладає максимум зусиль невичерпної своєї енергії, свого таланту, мудрості, знань, навичок, вмінь, щоб наблизити якомога швидше цей благословенний час.


Отже, всі його співавтори, колеги-однодумці, студенти і аспіранти, науковці, вітають Василя Григоровича із першою півтисячною перемогою і бажають не зупинятися на досягнутому та рухатись вперед і вести за собою всю молоду гвардію. Здоров’я  йому козацького, енергії невичерпної та усіх земних благ! 

З повагою, колектив кафедри ЕЕБ, ІнЕБМД, однодумці, студенти, аспіранти та докторант.

Останнє оновлення на Понеділок, 31 жовтня 2016, 11:58