Автоматизована система для контролю оптичних параметрів водно-дисперсних середовищ PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Четвер, 22 квітня 2010, 12:01

Розроблена інтелектуалізована комп'ютерна система автоматизованого контролю оптичних параметрів водно-дисперсних середовищ складається з таких основних блоків: ємність, в яку з допомогою насосно-гідравлічної частини подається досліджуване середовище, джерело випромінювання, яке з'єднано з системою живлення. До ємкості приєднаний автоматизований кінематичний блок (три двигуни, що керуються з комп'ютера через мікроконтролер AT90S8535), який пересуває зонд із зйомним оптичним первинним перетворювачем (призмовим або сфероподібним).
Далі оптичний сигнал надходить на фотоелектронний помножувач (ФЕП-60), який сполучений із вимірювальним блоком (AT90S4433), що передає вимірювальну інформацію до персонального комп'ютера, в якому за допомогою програмного забезпечення відбувається обробка вимірювального інформації. У порівнянні з фотодіодами ФЕП має значно вищу чутливість, однак працює у вужчому спектральному діапазоні. Подальша обробка інформації здійснюється за допомогою нейромережі, що розпізнає образи індикатрис розсіяння та робить висновок, наприклад, про характер забруднення води у випадку застосування системи у екологічному моніторингу.

Патент №67209А Україна, МПК7 G01N 15/02. Спосіб для визначення середнього розміру диспергованих часток та пристрій для його реалізації / Петрук В.Г., Васильківський І.В., Петрук Г.Д. // Бюл. №6 "Промислова власність" Держпатенту України. - 2004. - 16 с.