Дирекція PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Вівторок, 13 квітня 2010, 09:35

Петрук Василь Григорович – директор Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля, доктор технічних наук, професор, Відмінник освіти України, Заслужений природоохоронець України, член-кореспондент Української технологічної академії, академік Української академії економічної кібернетики по відділенню "Кібернетика екологічних процесів",  академік Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності, експерт Євросоюзу з інтегрованого управління та поводження з відходами, член науково-методичної комісії з екології МОНУ.

Тел.каб.:  (380) (432) 59-84-42 (внутрішній 24-42)
Факс.каб.: (380)(432) 43-80-96
Тел.кафедра: (380) (432) 59-84-43 (внутрішній 24-43)
E-mail:    Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

 

 

 

 

Васильківський Ігор Володимирович - перший заступник директора ІнЕБМД з навчально-методичної роботи, кандидат технічних наук, доцент кафедри ЕЕБ.

Тел.: 38-068-986-90-19 (внутрішній 24-43)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кватернюк Сергій Михайлович - заступник директора ІнЕБМД з наукової роботи та міжнародного співробітництва, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри ЕЕБ, провідний науковий співробітник кафедри ЕЕБ.

Тел.: 38-096-827-34-69 (внутрішній 23-38)

У 2010 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" на тему "Спектрополяриметричний метод та автоматизований засіб контролю концентрацій частинок полідисперсних водних середовищ".

У 2019 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю 21.06.01 "Екологічна безпека" на тему "Розвиток наукових основ мультиспектральних методів та технічних засобів контролю екологічного стану водних об’єктів".

Був відповідальним виконавцем трьох міжнародних україно-білоруських проектів з Інститутом фізики ім. Степанова НАН РБ.

Був безпосереднім виконавцем робіт з організації  І-VІІ Всеукраїнських з’їздів екологів з міжнародною участю.

Пройшов навчальний курс  «Пошук шляхів комерціалізації результатів наукових досліджень» (IC2 Institute, University of Texas at Austin, USA) та отримав міжнародний сертифікат.

Автор 255 наукових робіт, в тому числі 6 монографій, 5 розділів монографій, 1 підручник, 4 навчальних посібники, 22 публікації у наукових виданнях з переліку SCOPUS, 22 публікації у наукових виданнях з переліку Web of Science, 55 статей у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України, 16 патентів на винаходи та корисні моделі.

З 2011 р. є куратором наукового товариства студентів та аспірантів Інституту екологічного безпеки та моніторингу довкілля.

Область наукових інтересів:  спектрофотометрія неоднорідних природних середовищ, обробка зображень, моніторинг довкілля, моделювання в екології, статистична обробка інформації.

Персональні сторінки: ВНТУ, Scopus, Orcid, SPIE, ResearchGate, Google Scholar

 

Сидорук Тетяна Іванівна – заступник директора ІнЕБМД з навчальної роботи та соціальних комунікацій, кандидат хімічних наук,  доцент кафедри хімії та хімічної технології і екології та екологічної безпеки.

Тел.: 38-067-169-93-17 (внутрішній 24-95)

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

У 2011 році закінчила наукову магістратуру Вінницького національного технічного університету в за спеціальністю 8.070801 – "Екологія та охорона навколишнього середовища" та отримала диплом магістра з екології та охорони навколишнього середовища з відзнакою.

З 1 листопада 2012 р. по 31 жовтня 2015 р. навчалась в аспірантурі за спеціальністю 21.06.01 – «Екологічна безпека».

15 травня 2019 р. захистила кандидатську дисертацію “Синтез і властивості гетерометалевих координаційних сполук деяких 3d-металів з N,N'-біс(саліциліден)семи-, тіосемикарбазидом” у спеціалізованій вченій раді Д 35.051.10 Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України (м. Львів) за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія та здобула науковий ступінь кандидата хімічних наук.

З 01.07 по 20.08.2020 р. пройшла закордонне стажування в Lublin University of Technology та отримала міжнародний сертифікат.

Відповідальний виконавець держбюджетної НДР «Координаційні сполуки 3d- та 4f-металів з N, O, S-вмісними органічними лігандами як поліфункціональні додатки до матеріалів для нової техніки».

Автор понад 60 навчально методичних та наукових праць, у тому числі і навчальний посібник з грифом ВНТУ, І методичні вказівки, 11 статей у фахових виданнях з переліку ВАК України, 5 з яких опубліковані в журналах, які входять в наукометричну базу даних Scopus, 7 патентів на корисну модель, учасниця Міжнародних та Всеукраїнських науково-технічних конференцій.

Область наукових інтересів: синтез та властивості гетерометалічних комплексних сполук. Комплексні сполуки з N-, O-, S- вмісними органічними лігандами, як вторинна технічна сировина. Напівпровідники та високотемпературні надпровідники структури перовскіту.

Персональні сторінки: ВНТУ, GoogleScholarResearcherID, ScopusID, ORCIDiD.

 

 

 

Диспетчер: Мельник Ольга Федорівна.

Тел.: (380) (432) 59-85-46 (внутрішній 25-46)

 

 

 

 

 

 

 

 

Інженер І-ої категорії, методист: Ососкова Олена Вікторівна
Тел.: (380) (432) 59-85-46 (внутрішній 25-46)

Останнє оновлення на Четвер, 25 березня 2021, 14:24