Навчальна література PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Субота, 14 вересня 2013, 22:50

Геологія з основами геоморфології

Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання з дисципліни "Геологія з основами геоморфології"

Список питань за перший модуль з дисципліни "Геологія з основами геоморфології"

Список питань за перший та другий модуль з дисципліни "Геологія з основами геоморфології»

Практична робота №1 з дисципліни "Геологія з основами геоморфології»

Практична робота №2 з дисципліни "Геологія з основами геоморфології»

Практична робота №3 з дисципліни "Геологія з основами геоморфології»

Практична робота №4 з дисципліни "Геологія з основами геоморфології»

Практична робота №5 з дисципліни "Геологія з основами геоморфології»

Практична робота №6 з дисципліни "Геологія з основами геоморфології»

Ершов В.В. Основы геологии

Свинко Й.М. Геологія

Сивий М.Я. Геологія. Практикум.

Стецюк В.В. Основи геоморфології

 

Екологічна стандартизація та сертифікація.
Практична робота 1. Організація робіт із стандартизації
Практична робота 2. Екологічна стандартизація та оцінка якості хлібопродуктів.
Практична робота 3. Сучасний стан екологічної стандартизації основних видів сільськогосподарської продукції на прикладі стандартизації молока.
Конспект лекцій. Модуль 1.
Модуль 2. ISO 9001 QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS
Модуль 2. ISO 14001 Environmental management systems — Requirements with guidance for use


Заповідна справа

Методичні вказівки з дисципліни "Заповідна справа"

Питання до заліку з дисципліни «Заповідна справа»

Питання до колоквіуму

Практична робота № 1 Оцінка природно-заповідного фонду України

Практична робота № 2 Огляд ПЗФ Вінниччини

Практична робота № 3 Визначення екологічних показників заповідних територій

Практична робота № 4 Заповідники і національні природні парки Полісся. Поліський природний заповідник

Практична робота № 5 Заповідники і НПП Лісостепової зони

Практична робота № 6 Заповідні території степу

Практична робота № 7 Заповідні території гірських районів

Практична робота № 8 Побудова схеми екологічної мережі

Гродзинський М.Д. Заповідна справа в Україні

Давиденко В.М. Заповідна справа

Петрина Н.В. Заповідна справа

 

 


Ландшафтна екологія

Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання з дисципліни "Ландшафтна екологія"

Питання до колоквіумів з дисципліни "Ландшафтна екологія"

Питання до заліку з дисципліни "Ландшафтна екологія"

Практичне заняття 1. Еколого-геохімічний аналіз територій

Практичне заняття 2 Визначення ступеня небезпечності забруднення ландшафтів хімічними елементами

Практичне заняття 3 Оцінка природного потенціалу території та антропогенного навантаження

Практичне заняття 4 Визначення рівня забруднення навколишнього середовища

Практичне заняття 5 Складання ландшафтно-екологічних карт

Практична робота 6 Оцінка антропогенного впливу на харчові ланцюги в екосистемах

Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екології

Давиденко В.А. Ландшафтна екологія

Ласточкин А.Н. Геоэкология ландшафта

 

 

Ресурсоенергозбереження

Ресурсоенергозбереження. Методичні вказівки для заочників

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Ресурсоенергозбереження»

Питання до колоквіумів з дисципліни "Ресурсоенергозбереження"

Практична робота № 1 Розрахунок фінансового ефекту при впровадженні природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів

Практична робота № 2 Розрахунок потенціалу альтернативних джерел в Україні

Практична робота № 3 Складання енергетичного паспорту

Практична робота 4 Дослідження характеристик вітроустановок

Практична робота 5.1 Дослідження умов використання геотермальної енергії

Практична робота 5.2 Розрахунок припливних електростанцій

Дудюк Д.Л. Нетрадиційна енергетика

Пал М.Х. Энергия и защита окружающей среды

Стратегія енергозбереження в Україні

Шидловський А.К. Енергоефективність і відновлювальні джерела енергії

 

Методи вимірювання параметрів в екології.
Практична робота 1. Обробка результатів багаторазового прямого вимірювання.
Практична робота 2. Побудова графіка лінійної функції за результатами експерименту (з використанням рівняння лінійної регресії).
Практична робота 3. Обчислення результатів одноразового опосередкованого вимірювання.
Практична робота 4. Оцінювання точності опосередкованого вимірювання питомого опору та визначення виду матеріалу
Практична робота 5. Оцінювання точності опосередкованого вимірювання повного опору навантаження
Практична робота 6. Оцінювання точності опосередкованого вимірювання ККД двигуна

 

Системний аналіз навколишнього середовища
Т1. ЗАСАДИ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ СИСТЕМ.
Т2. ОСНОВНІ ЕТАПИ ТА МЕТОДИ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ.
Т3. МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ.
Модуль 2. Т.4– 8

 

Основи науково-дослідної роботи.
Основи науково-дослідної роботи. 3 курс
Основи науково-дослідної роботи. 4 курс
Моделювання динаміки популяцій у екосистемах за допомогою MathCAD
Зразок оформлення патенту

Останнє оновлення на П'ятниця, 29 листопада 2013, 17:11
 

Переклад

Ukrainian Chinese (Traditional) English French German Japanese Polish Russian Spanish Yiddish

Розклад

Медіапростір

Партнери з'їзду

 

 

 

 

 

 

Вінницька міська рада

 

Вінницька обласна рада

 

Вінницький національний технічний університет

 

Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління

 

Авторизація