Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Середа, 21 квітня 2010, 09:51


Запрошуємо абітурієнтів вступати на спеціальність
6.040106 "ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ"
денної та заочної форм навчання


Для вступу на нашу спеціальність необхідно подати результати зовнішнього незалежного оцінювання:
- українська мова та література;
- біологія;
- математика.


Підготовка фахівців-екологів здійснюється випусковою кафедрою екології та екологічної безпеки (ЕЕБ). Після 4 років навчання студенти-екологи здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з кваліфікацією організатор природокористування.
На базі бакалаврату студенти можуть навчатися у магістратурі за спеціальністю 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» (кваліфікація еколог, викладач вищого навчального закладу) або у магістратурі за спеціальністю 8.04010603 «Екологічна безпека» (кваліфікація – інженер з техногенно-екологічної безпеки).

Фахівці-екологи працюють на посадах:
•    Еколог, інспектор з охорони природи
•    Інспектор з використання водних ресурсів та охорони земель
•    Фахівець садово-паркового господарства
•    Фахівець-еколог в сільському, лісовому, водному господарствах та з природно-заповідної справі
•    Консультант в апараті органів державної влади, виконкому
•    Інспектор державний з технологічного та екологічного нагляду
•    Організатор природокористування
•    Інспектор державний з охорони природно-заповідного фонду.
•    Інженер з техногенно-екологічної безпеки.
•    Фахівець екологічного та радіологічного контролю на митній території.
•    Викладач вищого навчального закладу.

Працевлаштування
Серед випускників є головні спеціалісти Міністерства екології та природних ресурсів України, Департаментів екології та природних ресурсів облдержадміністрацій та Держекоінспекцій, провідні спеціалісти Вінницької облдержадміністрації та природоохоронних установ Вінницької області, Басейнового управління водними ресурсами річки Південний Буг, підприємств та консалтингових фірм, які виконують міжнародні проекти екологічного спрямування, розробляють документи для отримання дозволів на природокористування та ін.


Діє аспірантура за спеціальністю "Екологічна безпека".

Магістранти-екологи мають можливість отримати освіту у Республіці Польща за програмою подвійних дипломів.


Після закінчення ВНТУ за цією спеціальністю Вам гарантоване престижне працевлаштування, де Вас очікує надзвичайно цікава робота у неповторному світі Природи, благородна діяльність по збереженню довкілля і природних багатств Батьківщини.  Для Вас відкриваються можливості працевлаштування у проектних організаціях та сучасних лабораторіях оцінювання якості навколишнього середовища (ISO 9000, ISO 14000), науково-дослідних інститутах, вищих навчальних закладах, державних і приватних підприємствах з достойною оплатою праці.

Потреба у спеціалістах-екологах зумовлена загостренням екологічної кризи в Україні і, зокрема, в Подільському регіоні, що страждають від нераціонального, незбалансованого господарювання, перевиснаження природних ресурсів, бездумних промислових скидів та побутових забруднень тощо. Настав час долання кризової екологічної ситуації та оптимізації взаємовідносин Людини і Природи за рахунок негайних і виважених заходів економічного, науково-технічного, інформаційного, організаційного та правового характеру. І подолати цю важку ділянку шляху в майбутнє допоможе світло екологічних знань, активна життєва позиція кожного громадянина, самовіддана праця та високий професіоналізм, в тому числі і у екологічній галузі.
У ВНТУ створені всі умови для повноцінного навчання за вказаною спеціальністю. Є наукова, навчально-методична база, набутий значний досвід в екологічно-просвітницькій діяльності. Університет підтримує тісні міжнародні зв'язки та співробітничає по проблемам інформаційних технологій в екологічній освіті, екологічному менеджменті та моніторингу довкілля з багатьма провідними університетами як в Україні, так і поза її межами.
ВНТУ успішно працює колектив досвідчених викладачів і науковців, до складу якого входять академіки, професори, доктори і кандидати наук, доценти та інші висококваліфіковані спеціалісти. До послуг студентів - майбутніх екологів є багато просторих лекційних залів,  навчальних лабораторій з сучасним обладнанням, красень стадіон, спортзали, тенісні корти, науково-технічна бібліотека з потужним книжковим фондом та електронним каталогом, один з найкращих серед ВНЗ України Центр культури і дозвілля студентів тощо. Всі студенти забезпечуються гуртожитком. Функціонують багато комп'ютерних центрів, обладнаних найсучаснішими комп'ютерними засобами з виходом у мережу Internet.

Випуск спеціалістів-екологів націлений на поповнення штатних посад державних службовців, екологічних інспекторів державних підприємств і установ, податкової служби, фахівців митного екологічного контролю та контролю за транспортними викидами тощо, а також підприємств з приватною формою власності, які у своїй виробничій і підприємницькій діяльності використовують природний потенціал, взаємодіють з навколишнім середовищем і відповідним чином впливають на його стан.
Випускників даного фаху прагнуть залучити до своєї діяльності: обласне держуправління охорони навколишнього природного середовища, обласна, міські і районні державні екологічні інспекції, інші державні установи, підприємства і організації м. Вінниці та Подільського регіону.

Підготовка фахівців-екологів здійснюється за новою технологією навчання відповідно Болонській конвенції "бакалавр, спеціаліст, магістр" випускними кафедрами екології та екологічної безпеки (ЕЕБ) за спеціалізацією "Техногенно-екологічна безпека" і моделювання та моніторингу складних систем (ММСС) за спеціалізацією "Комп'ютеризовані системи моніторингу довкілля". За результатами чотирьох років навчання випускники отримають базову вищу освіту і диплом бакалавра екології, а після 5 курсу - диплом спеціаліста-еколога. Після закінчення бакалаврату в рамках наукових шкіл ВНТУ студенти мають чудову нагоду самовизначитись та реалізувати свій інтелектуальний потенціал і продовжити навчально-наукову діяльність, захистити кваліфікаційну роботу і одержати диплом магістра екології з правом викладання у вищих навчальних закладах. Крім того, студенти-екологи мають можливість здобути другу вищу освіту за спеціальністю "Економіст-менеджер". Діє аспірантура за спеціальністю "Екологічна безпека".

За весь термін навчання студенти вивчають цікаві дисципліни, пов'язані, перш за все, з екологією - глобальною наукою про виживання людства, а також аналітичну хімію навколишнього середовища, біологію, гідрологію, метеорологію, економіку природокористування, екологічне право, моніторинг навколишнього середовища, менеджмент та маркетинг в галузі екобезпеки, геоінформаційні системи та технології, екологічну кібернетику, комп'ютерні системи екологічного моніторингу, екологічний аудит, екологічну політику, ресурсоенергозбереження та багато інших фундаментальних і прикладних дисциплін. Студенти беруть участь у розробці комп'ютерних систем моніторингу довкілля з урахуванням українських стандартів та вимог ЄС, що дозволяє студентам більш глибоко опановувати знання з міжнародної екологічної політики, еколого-економічного моніторингу тощо.

В університеті створена і діє молодіжна екологічна організація "Екотопія Поділля", яка бере участь у важливих державних і місцевих екологічних проектах, міжнародних експедиціях і екскурсіях по рідному краю та веде еколого-просвітницьку роботу серед населення Подільського регіону.

Після закінчення ВНТУ за цією спеціальністю Вам гарантоване престижне працевлаштування, де Вас очікує надзвичайно цікава робота у неповторному світі Природи, благородна діяльність по збереженню довкілля і природних багатств Батьківщини.

Для вступу на нашу спеціальність необхідно подати результати зовнішнього незалежного оцінювання:
- українська мова та література;
- біологія;
- математика.

Зверніть увагу, що в нашому університеті вартість контрактної форми навчання (2014 р.):
Денна форма – 7990 грн. на рік
Заочна форма – 5500 грн. на рік

Дивіться також:
Відеозапрошення для абітурієнтів директора ІнЕЕК Петрука В.Г.
Наші випускники, якими ми пишаємося
Посади на яких може працювати випускник-еколог згідно його освітньо-кваліфікаційної характеристики


Останнє оновлення на Четвер, 26 лютого 2015, 17:15
 

Переклад

Ukrainian Chinese (Traditional) English French German Japanese Polish Russian Spanish Yiddish

Розклад

Медіапростір

Партнери з'їзду

 

 

 

 

 

 

Вінницька міська рада

 

Вінницька обласна рада

 

Вінницький національний технічний університет

 

Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління

 

Авторизація